תמונה, סרט, שיר, ספר, סלוגן, תכנת מחשב, ציור, עיצוב, מאמר – כל אלה ועוד הינם יצירות אשר בתנאים מסוימים מוגנות בזכויות יוצרים ומעניקות לבעליהן שני סוגים עיקריים של זכויות:

זכות כלכלית: הזכות הבלעדית לעשות שימוש ביצירה, לרבות זכויות העתקה, פרסום, מכירה, הצגה בפומבי, הענקת רישיון שימוש ועוד;

זכות מוסרית: הזכות לקבל אזכור (קרדיט) כל פעם שמוצגת היצירה וכן הזכות שלא לפגוע בשלמות היצירה (למשל הזכות כי תמונה בבעלותו לא תעבור עריכה).

איך להימנע מהפרת זכויות יוצרים: ככלל, שימוש ביצירה שאינה בבעלות המשתמש או לחלופין שימוש ללא מתן אזכור מתאים מהווים הפרה של זכויות יוצרים אשר בגינם ניתן לתבוע מהמפר פיצויים בסך של עד 100,000 ₪ בגין כל הפרה. כך למשל ככלל לא ניתן להשמיע שירים בחנות ו/או באתר אינטרנט מבלי לקבל את אישור בעל הזכויות בשיר ו/או מבלי לרכוש רישיון שימוש, ולא ניתן לכתוב במאמר ציטוטים מלאים ממאמר אחר מבלי לציין מהיכן הציטוטים נלקחו. ויודגש, אי ידיעת החוק אינה פוטרת מעונש, ותירוצים דוגמת "זאת רק תמונה אחת" או "כולם עושים את זה" מהווים הגנה חלשה שספק אם תעזור.

אלו מקרים ברורים של הפרת זכויות יוצרים. אך מה לגבי מקרים ברורים פחות? האם למשל ניתן לצטט בספר שורה אחת מתוך שיר? האם ניתן לנגן שירים במסגרת פעילות של עמותה שאינה למטרת רווח? האם ניתן במהלך הרצאה בפני עמיתים לעבודה להציג תמונות המוגנות בזכויות יוצרים?

בדיוק לשם כך נועדה הגנת השימוש ההוגן אשר מאפשרת במקרים מאוד מסוימים ומוגדרים להשתמש ביצירות שאינן בבעלות המשתמש. חשוב להדגיש שמדובר בתחום אפור ויש לבחון כל מקרה בהתאם לנסיבותיו הוא, שכן שימוש לא זהיר ולא נכון ביצירה שאינה בבעלות המשתמש עלול להוות הפרה של זכויות יוצרים אשר כפי שפורט לעיל מזכה את בעל היצירה בזכות לפיצויים עד לסך של 100,000 ₪ ללא הוכחת נזק.

איך להגן על זכויות של יצירה בבעלותי: בניגוד לזכויות קניין רוחני אחרות דוגמת סימני מסחר, פטנטים ומדגמים אשר כולן ניתנות ולעתים אף חייבות ברישום, לא קיים רישום מוסדר של יצירות ואין גוף אשר מפקח ובודק האם יצירה כלשהי אכן זכאית להגנה.


עם זאת, קיים מרשם זכויות יוצרים בארה"ב אשר מאפשר לבעלי יצירות לרשום סוגים מסוימים של יצירות לצורך תיעוד הן של בעלותם ביצירה והן של התאריך שבו נרשמה היצירה. חשוב לציין כי אין ברישום כדי להבטיח כי יצירה מסוימת אכן זכאית להגנה שכן אין גוף אשר בודק ומבצע "סינון" של היצירות שנרשמות, אך הרישום מסייע ליוצר להגן על יצירתו ולהוכיח, במידת הצורך, בעלות על יצירה, ועל כן מומלץ לפעול בדרך זו לצורך הגנה על זכויותיכם ביצירה.

סיכומו של דבר, תמונה, סרט, קול, מאמר או כל יצירה אחרת הינם מוגנים בזכויות יוצרים, וכל שימוש לא מורשה בהם מהווה הפרה של זכויות יוצרים אשר לצדן סנקציות משפטיות כבדות, וכאמור אי ידיעת החוק אינה פוטרת מעונש. בנוסף, במידה והנכם בעלים של יצירה מומלץ להגן עליה בהקדם, בין השאר באמצעות רישומה במרשם זכויות היוצרים בארה"ב אשר יספק הגנה מירבית על יצירתכם.
 
משרדנו מתמחה ברישום והגנה על זכויות יוצרים ובעל ניסיון בתחום. במידה וטרם הגנת על יצירתכם או לחלופין ככל ואתם מתלבטים לגבי שימוש ביצירה שאינה בבעלותכם, ביכולתכם לפנות למשרדנו ונסייע בעניין.

 

כמו כן ועל מנת להעמיק בתחום זכויות יוצרים, הנכם מוזמנים לקרוא את המאמר שלי שפורסם ב-NRG "איך לשמור על הקניין הרוחני שלכם".

זכויות יוצרים