בין אם יש לכם רשימת משתמשים באתר או בין אם הנכם מפעילים מועדון לקוחות, קרוב לוודאי שהנכם שומרים במאגר כלשהו מידע מסוים על משתמשים הרשומים אצלכם– שם, כתובת, מספר טלפון, תאריך לידה ואפילו מספרי תעודות זהות.


האם בדקתם אם הנכם חייבים ברישום מאגר מידע אצל רשם מאגרי המידע? האם הנכם שומרים את המאגר באופן מאובטח ומאפשרים רק לגורמים מסוימים גישה אליו?
 
חוק הגנת הפרטיות מחייב, בתנאים מסוימים, לרשום מאגר מידע אצל רשם מאגרי המידע. כך למשל במידה והנכם מחזיקים במידע רגיש על משתמשים או במידה והנכם מחזיקים מידע על מעל 10,000 משתמשים, הרי שהנכם חייבים ברישום מאגר מידע על פי חוק.
 
בנוסף, כבעלי מאגר מידע רשום עליכם לעמוד בחובות רבות, ובהן החובה לפרט את בעלי הגישה למאגר ובמקרים מסוימים אף למנות ממונה על אבטחת מאגר המידע, ועליכם לאפשר לכל מי שפרטיו מצויים במאגר לעיין במידע המוחזק עליו ולעדכנו בהתאם לבקשתו.
 
אי ניהול מאגר מידע כחוק מהווה עוולה אזרחית אשר בגינה ניתן לתבוע פיצויים ובמקרים מסוימים אף מדובר בעבירה פלילית שדינה מאסר, ועל כן ככל והנכם מחזיקים במידע על משתמשים אשר מחויב ברישום מאגר מידע, מומלץ לפעול בהקדם לרישומו ולא להמתין.
 
משרדנו מתמחה ברישום מאגרי מידע ובעל ניסיון בתחום. במידה והנכם שומרים מידע על משתמשים וטרם רשמתם מאגר מידע, ביכולתכם לפנות למשרדנו ונסייע בעניין.

 

בנוסף ולצורך העמקה בתחום, הנכם מוזמנים לקרוא את המאמר שלי שפורסם ב-NRG "יש לכם חנות באינטרנט? ודאו שאתם פועלים כחוק".

רישום מאגר מידע