תיקון מספר 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים), אשר ידוע יותר בכינויו "חוק הספאם", קובע כי ככלל לא ניתן לשלוח מודעות פרסומת לאדם ללא קבלת הסכמתו המפורשת ובכתב, לרבות פרסומת שנשלחת באמצעות אימייל, פקס ו-SMS. החוק אף קבע סנקציה חמורה בדמות פיצוי של עד 1,000 ₪ בגין כל הודעת פרסומת שנשלחה ללא הסכמת מקבל ההודעה.
 
בנוסף התיקון לחוק קובע כי גם במידה והתקבלה הסכמת הנמען לקבלת הודעות פרסומת, הרי שאת ההודעה יש לשלוח בנוסח מאוד מסוים וכן יש לאפשר למקבל ההודעה להסיר את עצמו מקבלת הודעות נוספות בעתיד, כאשר יש לנסח את אפשרות ההסרה בהתאם לאמור בתיקון לחוק.
 
מאז חקיקת התיקון לחוק הוגשו תביעות רבות לבתי המשפט בגין ספאם שנשלח ללא הסכמת מקבל ההודעות או לחלופין ללא מתן אפשרות הסרה כדין. סכומי התביעות נעים בין כמה אלפי שקלים בתביעה שהוגשה בגין משלוח מספר בודד של הודעות ועד מיליוני שקלים בתביעות ייצוגיות שהוגשו כנגד מפרסמים שלא כדין. ויודגש, סיכויי ההצלחה של תביעות אלו הינם גבוהים ביותר, גם אם מדובר במספר קטן מאוד של הודעות. כך למשל בחודש באוגוסט 2016 נפסק לחובת מפרסם ששלח שתי הודעות פקס והודעת אימייל אחת ללא אישור הנמען סכום של 3,000 ₪ - על 3 הודעות בלבד.
 
חשוב לציין כי אין מניעה חוקית לשלוח דברי פרסומת, אך על שליחת דבר הפרסומת להיעשות בתנאים שנקבעו בחוק ועל ההודעה להיות מנוסחת בהתאם בדרך מסוימת כפי שקבע החוק.
 
סיכומו של דבר, שליחת הודעות פרסומת שלא בהתאם לחוק עלולה להוביל להגשת תביעות נגד השולח אף בסכומים של מיליוני שקלים באם מוגשות תובענות ייצוגיות, ובתי המשפט נוהגים להחמיר עם שולחי הודעות ספאם שלא כדין. על כן חשוב מאוד לנסח ולשלוח הודעות אך ורק בהתאם למותר בחוק.
 
משרדנו מתמחה בניסוח בניסוח ובדיקה של דברי פרסומת בהתאם לחוק הספאם ובעל ניסיון בתחום. במידה והנכם שולחים דברי פרסומת או לחלופין במידה ובכוונתכם להפעיל מערכת של שליחת דברי פרסומת, ביכולתכם לפנות למשרדנו ונסייע בעניין.

 

בנוסף ולצורך העמקה בתחום, הנכם מוזמנים לקרוא את המאמר שלי שפורסם ב-NRG "יש לכם חנות באינטרנט? ודאו שאתם פועלים כחוק".

חוק הספאם