מדיניות הפרטיות היא חלק בלתי נפרד מהתקנון ומסדירה את השימוש שבעל אתר או אפליקציה יכול לעשות במידע אשר נאסף על משתמשים באתר, בין אם המידע ניתן מרצונם ובין אם לאו.
 
שם, כתובת מגורים, מספר טלפון, כתובת אימייל, תעודת זהות, מקום עבודה, דעות – כל אלה הינם מידע אישי אשר מוגן על פי דיני הגנת הפרטיות. משמעות הדבר הינה כי גם אם משתמש מוסר לאתר מידע אישי אודותיו, אף מרצונו (ולא למשל לצורך הרשמה), אין זה אומר שמפעיל האתר יכול לעשות שימוש בו ככל העולה על רוחו.
 
מדיניות הפרטיות מסדירה את השימושים המותרים במידע המוחזק על אדם, ועל מסמך זה להיות מנוסח בצורה זהירה מאוד אשר יעמוד בתנאי דיני הגנת הפרטיות. ויודגש, הפרה של דיני הגנת הפרטיות מהווה עוולה אזרחית אשר בגינה ניתן להגיש תביעה עד 50,000 ₪ נגד מי שהפר את החוק, ובמקרים מסוימים אף מדובר בעבירה פלילית שדינה מאסר.
 
מה כן ניתן לעשות עם מידע המוחזק על משתמש? קיימים שימושים מותרים ואף הכרחיים במידע שנאסף על משתמש. כך למשל ניתן להשתמש במידע של משתמש אשר הזמין מוצר כדי ליצור עמו קשר בנוגע לסטטוס ההזמנה שלו, וניתן להשתמש במידע של משתמש כדי לאכוף את תנאי השימוש במקרה של הפרתם אשר תחייב הגשת תביעה נגדו או מסירת פרטיו לרשויות.
 
מה לא ניתן לעשות עם מידע המוחזק על משתמש? כפי שפורט לעיל, יש לנהוג בהתאם לדיני הגנת הפרטיות באופן קפדני ביותר. כך למשל אסור להשתמש במידע על משתמש לצורך שליחת דברי פרסומת (ככל ולא התמלאו התנאים לכך בהתאם לחוק הספאם) ואסור להעבירו לצדדים שלישיים לשם עשיית רווח (למשל העברת מספר טלפון למפרסמים שונים) ללא הסכמתו של המשתמש.
 
בנוסף, במדיניות הפרטיות חשוב לציין את סוג המידע המוחזק על המשתמש, כאשר יש לשים לב ששמירה של מידע מסוים עלולה להביא לחובת רישום מאגר מידע על פי חוק. כך למשל במידה ומפעיל אתר מחליט לשמור מספרי תעודות זהות, הרי שהוא חייב ברישום מאגר מידע על פי חוק. ויודגש, אי רישום מאגר מידע כחוק מהווה עוולה אזרחית ואף עבירה פלילית שדינה מאסר.
 
לסיכום, מדיניות פרטיות מהווה חלק בלתי נפרד מהתקנון באתר וחיונית כדי להראות למשתמש מה נעשה עם המידע שלו, ועל האתר כמובן לעמוד בדרישות דיני הגנת הפרטיות. שימוש לא נכון במידע מהווה עוולה אזרחית המזכה את הנפגע בפיצויים ולעתים אף יש בכך עבירה פלילית שדינה מאסר.
 
משרדנו מתמחה בניסוח מדיניות פרטיות לאתרי אינטרנט ואפליקציות ובעל ניסיון בתחום. במידה ובבעלותכם אתר אינטרנט או אפליקציה אשר טרם נוסח להם מדיניות פרטיות, ביכולתכם לפנות למשרדנו ונסייע בעניין.

 

 

מדיניות פרטיות